Your browser does not support JavaScript!

                                   

 
花蓮縣消防局FB粉絲專頁

補助團體私人報表

數據載入中...
103熠星方案數位教材製作 - 山衫來此

 

全文檢索
僅搜索本站 包含下級網站
花蓮今日天氣
多雲短暫陣雨或雷雨多雲短暫陣雨或雷雨
25 ~ 29
60 %
廉政宣導
廉能是政府的核心價值。貪腐足以摧毀政府的形象。公務員應保持廉潔、拒絕貪腐!

數據載入中...